Butlleta d'Inscripció de Soci d'AVALL

Emplena el següent formulari amb les dades que se sol·liciten i clica a "ENVIAR". Es mostrarà un missatge si tot ha anat correctament o, en cas contrari, les dades que cal que modifiques. Si has fet la transferència de la quota de l'any natural (actualment 30€) al compte de Caixa Popular ES54 3159 0018 1124 9374 3823 rebràs un correu de confirmació amb el teu número de soci. Si tens qualsevol problema amb aquest formulari, contacta amb nosaltres.

Nom i Cognoms
NIF o passaport
Data de naixement
Adreça
Població
Codi Postal
Professió
Telèfon
Email


Els socis de l'Associació Valenciana d'Ateus i Lliurepensadors accepten els seus estatuts com a norma de funcionamente de l'associació i estan d'acord amb els fins que en ells s'estableixen. L'informem que les seues dades personals, que facilite en aquest formulari, seran incorporades a un fitxer sota la responsabilitat de l'Associació Valenciana d'Ateus i Lliurepensadors, amb la finalitat de gestionar la relació amb els seus socis dins de les activitats que realitza. En cap de cas, no es cedirà a tercers ni es farà pública cap informació d'un soci sense consentiment previ de l'interessat. Si desitja exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, pot fer-ho per correu electrònic a ateusvalencians@gmail.com o per escrit a: Associació Valenciana d'Ateus i Lliurepensadors (AVALL), Apartat de Correus 1611, 46002 València.