Associació Valenciana d'Ateus i Lliurepensadors (AVALL)
Apartat de Correus 1611, 46002 Valčncia
Web: http://www.ateusvalencians.es
Bloc: http://ateusvalencians.blogspot.com/

AVALL és membre de la UAL (Unión de Ateos y Librepensadores)
Web: http://www.ateos.org